DSA BioClean

De milieuvriendelijke oplossing voor waterveiligheid van de tandheelkundige unit.

Waterlijnen voor tandheelkundige units (DUWL's) zijn universeel vatbaar voor microbiële besmetting van biofilm, wat resulteert in besmet DUWL-outputwater. Legionella en andere pathogene bacteriën kunnen uit deze biofilm vrijkomen en vormen bijgevolg een besmettelijk risico voor zowel tandheelkundige patiënten als personeel. Bijzonder zorgwekkend zijn de luchtwegaandoeningen die bacteriën veroorzaken zoals legionella-, mycobacterium- en pseudomonas-soorten.

Dit is essentieel om te hebben

Dental Unit Waterlines (DUWL) kunnen besmet zijn met microben afkomstig uit drie verschillende bronnen:
  • Inkomend leidingwater dat een mogelijke bron is van bacteriën op waterbasis
  • Terugzuigen van orale bacteriën via het tandheelkundige handstuk.
  • Uit handen en de operatieomgeving tijdens het vullen en hanteren van de op zichzelf staande waterflessen.
Naast membraanfiltratie om de kwaliteit van het inkomende water te waarborgen, is het essentieel om een ​​DUWL-reinigingsschema te hebben. Waterstofperoxide bevattende producten en elektrochemisch geactiveerde oplossingen worden als het meest consistent beschouwd.

DSA BioClean

Normaal gesproken worden door anodische oxidatie gegenereerde oplossingen geassocieerd met natriumhypochloriet (NaOCl), bekend om zijn corrosiviteit, toxiciteit en carcinogeniteit. DSA BioClean is de eerste beschikbare reinigingsoplossing die:
  • Niet corrosief (pH neutraal)
  • Niet giftig
  • Niet kankerverwekkend (Geen trihalomethanen)
  • 100% effectief tegen micro-organismen

Hoe het werkt

Door middel van een Ecapro® systeem ontstaat “onderchlorig zuur” en “OCL-“. Het hypochloorzuur (HOCl, zijnde elektrisch neutraal) en hypochlorietionen (OCL-, zijnde elektrisch negatief) vormen samen vrij chloor. De oplossing is pH-neutraal en zorgt voor een grondige desinfectie. De pH-neutraliteit voorkomt transmutatie van organisch materiaal in trihalomethanen.