DSA BioClean

Bestel DSA BioClean

De milieuvriendelijke oplossing voor waterveiligheid van de tandheelkundige unit.

De leidingen in behandelunits zijn zeer kwetsbaar voor de vorming van biofilm, wat resulteert in besmet behandelwater. Legionella en andere pathogene bacteriën kunnen uit deze biofilm vrijkomen en vormen daarmee een risico voor zowel patiënten als behandelaars. Bijzonder zorgwekkend zijn hierbij luchtwegaandoeningen.
Dr. Charifa Zemouri (2020) heeft aan de ACTA onder de naam 'Infection control in dentistry: microbial contamination of dental unit water and aerosols' een wetenschappelijke studie gepubliceerd waaruit, onder andere, het volgende blijkt: Bij de gebruikmaking van een shockdosis van middelen met chloorcomponenten (Anoxyl, de werkzame stof van BioClean), gevolgd door een lagere onderhoudsdosis van hetzelfde middel, is het mogelijk om biofilm succesvol te verwijderen. Bij toepassing van middelen met waterstofperoxidecomponenten blijft de bacterie Mycobacterium tuberculosis aanwezig.
Hieruit blijkt dat de werkzame stof Anoxyl van BioClean de garantie geeft van een goede waterkwaliteit in uw behandelunit. BioClean heeft het alleenrecht op het gebruik van Anoxyl en is daarmee de meest voor de hand liggende reiniger voor uw behandelunit.
Met de onderstaande link heeft u toegang tot het complete artikel van de ACTA.
Ga naar het volledige onderzoek

Dit is essentieel.

De waterleidingen in een behandelunit kunnen besmet zijn met microben uit verschillende bronnen:
  • Inkomend water dat een mogelijke bron is van bacteriën op waterbasis.
  • Orale bacteriën die terug gezogen worden via het tandheelkundige hand- en hoekstuk.
  • Bacteriën die via de behandelaar of behandelomgeving in het water komen tijdens gebruik van stand alone flessen.
Naast membraanfiltratie om de kwaliteit van het inkomende water te waarborgen, is het essentieel om de waterleidingen in de behandelunit periodiek te reinigen. Dit om de groei van retractiebacteriën tegen te gaan.

DSA BioClean

DSA BioClean is de eerste beschikbare reinigingsoplossing die:
  • 100% effectief is tegen micro-organismen
  • Ontworpen is voor gebruik in behandelunits en niet-corrosief is
  • Niet giftig is
  • Niet kankerverwekkend is
  • Biofilm daadwerkelijk verwijdert in plaats van maskeert
  • Volledig biologisch afbreekbaar is

Hoe het werkt

Door middel van een Ecapro® systeem ontstaat “onderchlorig zuur” en “OCL-“. Het hypochloorzuur (HOCl, zijnde elektrisch neutraal) en hypochlorietionen (OCL-, zijnde elektrisch negatief) vormen samen vrij chloor. De oplossing is pH-neutraal en zorgt voor een grondige desinfectie. De pH-neutraliteit voorkomt transmutatie van organisch materiaal in trihalomethanen. Deze werkzame stof is op de markt gebracht als Anoxyl®.

DSA Waterfilter

Het DSA Waterfilter is een membraanfilter en zuivert het water in de behandelunit tot 0 kve en voorkomt de groei van bacteriën en biofilm. Het DSA Waterfilter is eenvoudig te monteren en garandeert een jaar lang bacteriologisch betrouwbaar water.
Stel uw vraag!